Алберт Айнщайн (1879 – 1955)

Einstein

Алберт Айнщайн е роден в Улм,  Вюртемберг, Германия, на 14 март, 1879. Шест седмици по-късно семейството се премества в Мюнхен, където по-късно започва своето образование в гимназия Луитполд. По-късно се преместват в Италия и Алберт продължава образованието си в Аарау, Швейцария и през 1896 г. той влиза Швейцарското федерално училище по политехника в Цюрих,  за да се обучава като учител по физика и математика.

 

През 1901 година той получава дипломата си  и е придобил швейцарско гражданство. Тъй като не е успял да си намери работа като преподавател, започва като технически асистент в Швейцарското патентно ведомство.

 

През 1905 той получава степен доктор.

 

По време на работата му в Патентното ведомство, и в свободното си време, той създава голяма част от своите забележителни работи и през 1908 г. той става доцент в Берн.

 

През 1909 г. той става професор в Цюрих, а през 1911 г. професор по теоретична физика в Прага.

 

През 1914 г. той е назначен за директор на Кайзер Вилхелм Физическия институт и професор в университета в Берлин. Той става германски гражданин през 1914 г. и остава в Берлин до 1933 г., когато се отказва от своето гражданство по политически причини и емигрира в Америка, за да заеме позицията на професор по теоретична физика в Принстън. Той става гражданин на САЩ през 1940 г. и се оттегля от поста си през 1945 година.

 

След Втората световна война, Айнщайн е бил водеща фигура в движението на Световното правителство.

 

Айнщайн винаги е имал ясна представа за проблемите на физиката и решимостта да ги реши.

 

В ранните си дни в Берлин, Айнщайн постулира, че правилното тълкуване на специалната теория на относителността трябва да представи и теория за гравитацията и през 1916 г. той публикува книга за общата теория на относителността. През това време той също е допринесъл за теориите за радиацията и механиката.

 

През 1920, Айнщайн започва изграждането на единни полеви теории, макар че продължава да работи над интерпретация на квантовата теория.

 

След пенсионирането си той продължава да работи за обединението на основни понятия от физиката.

 

По-важни изследвания на Айнщайн включват Теория на относителността, Обща теория на относителността, Изследвания по теорията на Браун.

 

Алберт Айнщайн е получил почетни докторски степени в областта на науката, медицината и философия от много европейски и американски университети.

 

През 1920 той изнася доклади в Европа, Америка и Далечния Изток и получава стипендии или членството на всички водещи научни академии по целия свят.

 

Получава множество награди като признание за неговата работа, включително и медал на Кралското общество на Лондон през 1925 г., и медал на Франклинския институт през 1935 г..

 

Музиката е играла важна роля в живота му.

 

Той се жени за Милева Марич през 1903 г. и те имат дъщеря и двама сина,  развежда се през 1919 г. и през същата година той се жени за братовчедка си, Елза Льовентхал, която почива през 1936 г.

 

Алберт Айнщайн умира на 18 април 1955 г. в Принстън, Ню Джърси.

You may also like...