Как се променя климътът на Земята?

cyclone

През последните две десетилетия, скоростта на затопляне на нашия свят се е ускорила и учените прогнозират, че ще продължи да се затопля и в 21 век.

Тази тенденция на затопляне е причина за безпокойство?

В края на краищата, нашият свят е бил свидетел на екстремни топли периоди и преди, като например по времето на динозаврите.

Земята има и многобройни ледени епохи на около 11 000-годишен цикъл през последните милион години. Така че, промяната е може би единствената константа в  история на Земята.
Учените отбелязват, че има два нови факта които будят притеснение за променящия се климат днес:

  • Земята се затопля по-бързо от всякога
  • Хората са основната причина за затоплянето.

От индустриалната революция, която започва в средата на 19 век, хората са достигнали етап на „геоложки сила“ по отношение на околната среда на нашата Земя и способността ни да въздействаме върху климатичната система.

Днес повече от 8 милиарда души живеят в нашия свят. Чрез увеличаващите  се количества изгаряния на въглища и петрол,  въглеродният диоксид в атмосферата се е увеличил с 30 процента. Хората оказват въздействие върху климатичната система на Земята и по други начини.  Например, ние трансформираме около 40% от обитаемата земя, за да направим място за нашите житните поля, градове, пътища, пасища за добитъка и др.

Освен това освобождаваме прахови частици (наречени „аерозоли“) в атмосферата.

Промяна на повърхността и въвеждане на аерозоли в атмосферата има способността  да увеличава и намалява облачното покритие.  По този начин, освен да се повишава средната глобална температура, хората също влияят на валежите и сушата по целия свят.

Въпреки че учените имат солидни доказателства за това човешко влияние, са необходими повече данни и изследвания, за да се определи количествено въздействието ни върху климатичната система на нашия свят.

You may also like...