Планетата Земя

planeta

Земята се е формирала в продължение на 4,54 милиарда години, а животът на нея се появява на след около един милиард години след създаването и.

Формирането на озоновия слой  заедно с магнитното поле на Земята, блокира вредната слънчева радиация,  което позволява развитието на живот на нея.

Очакванията се че планетата ни ще е благоприятна за живот поне още от  500 милиона до 2,3 милиарда години.

Кората на Земята е разделена на няколко твърди части,  тектонски плочи, които се движат по повърхността през периоди на много милиони години.

Около 71% от повърхността е покрита от  солена вода.

Полюсите на Земята са покрити най-вече с твърд лед.

Вътрешността на планетата е изграден от относително солидна мантия, течно външно ядро, което генерира магнитното поле и твърдо вътрешно ядро от желязо.

Земята си взаимодейства непрестанно с други обекти в пространството, особено със Слънцето и Луната.

Земята се върти около собствената си ос за 365.26 слънчеви дни, или една звезден година. Оста на въртене на Земята е наклонена на 23,4 ° спрямо перпендикуляра на  орбиталната си равнина, това всъщност поражда сезонните колебания на повърхността на планетата.

Луната е  единственият известен естествен спътник на Земята, която започва орбитата си около Земята преди около 4,53 милиарда години. Тя е причина за океанските приливи и отливи,  стабилизира наклон и постепенно забавя въртенето на планетата.

На планетата има около 200 независими суверенни държави и около 8 милиарда души.

You may also like...